Navigointi Haku
Sulje

Valitse sijainti ja asema, jotta voit tarkastella strategiaa ja rahaston sisältöjä

Finland (Suomi)
 • Global homepage
 • Australia
 • Belgique
 • Botswana
 • Denmark
 • Deutschland
 • España
 • Finland (Suomi)
 • France
 • Hong Kong (香港)
 • Ireland
 • Italia
 • Luxembourg
 • Namibia
 • Nederland
 • Norway
 • Österreich
 • Portugal
 • Singapore
 • South Africa
 • Sweden (Sverige)
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States
 • International
Ammattimaiset sijoittajat
 • Ammattimaiset sijoittajat
 • Yksityiset sijoittajat

Tämä ammattimaisille sijoittajille räätälöity sivusto tarjoaa tietoa tuotteistamme, strategioistamme ja palveluistamme. Muista, että sijoituspääomasi on alttiina riskeille ja ettei historiallinen tuotto tai arvonnousu ole tae tulevasta kehityksestä. Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että tarjoamme sinulle parhaan käyttökokemuksen sivuillamme. Tämä käsittää 3. osapuolen evästeet. Tällaiset 3. osapuolen evästeet saattavat seurata sivustomme käyttöä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoa on Evästekäytännössämme, mukaan lukien ohjeet kuin poistat evästeet käytöstä.

Siirtymällä hyväksyt Investecin käyttöehdot.
 • Käyttöehdot

  Käyttöehdot:

  Investec Asset Management Limited ja sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, johtajat ja työntekijät (”Investec Asset Management” tai ”me”) ei takaa tällä sivustolla olevien tietojen paikkansapitävyyttä, voimassaoloa, ajantasaisuutta, täydellisyyttä eikä sopivuutta, jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämän sivuston sisältämät tiedot on koottu sivustolla kävijöitä varten, ja sivustolla kävijä hyväksyy, että mahdolliset virheet ja puutteet (lukuun ottamatta tahallisesta teosta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvia virheitä ja puutteita) eivät voi olla perusteena vaatimuksille, pyynnöille tai kanteille, jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Sivustolla esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Investec Asset Managementin näkemyksiä, eikä niitä tule tulkita sijoitus-, vero-, oikeus- eikä muuksi neuvonnaksi. Sivustolla esitetyt näkemykset voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Pyrimme kohtuullisia keinoja käyttäen päivittämään tällä sivustolla olevat tiedot, mutta emme ole velvoitettuja päivittämään tämän sivuston sisältöä, paitsi siinä tapauksessa, että sovellettava laki tai määräys tätä edellyttää. Investec Asset Management varaa oikeuden muokata tai muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Suostut seuraamaan näitä käyttöehtoja ja lopettamaan tämän sivuston käytön, jos et enää hyväksy käyttöehtoja. Jos jatkat sivuston käyttöä, sinun katsotaan hyväksyvän mahdolliset muutokset.

  Tällä sivustolla olevat tiedot on julkaistu vilpittömässä mielessä, ja vaikka Investec Asset Management pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan niiden paikkansapitävyyden, emme anna tällä sivustolla oleville tiedoille mitään nimenomaisia tai implisiittisiä takuita, esimerkiksi takuuta omistusoikeudesta, oikeuksien loukkaamattomuudesta, myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Vastaat itse tämän sivuston käyttöön liittyvistä riskeistä. Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Investec Asset Management ei vastaa mistään vahingoista eikä vammoista (lukuun ottamatta Investec Asset Managementin tahallisesta teosta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja ja vammoja), jotka ovat aiheutuneet näiden tietojen käytöstä, mukaan lukien muun muassa (i) tiedoissa olevaan virheeseen tai puutteeseen, keskeytymiseen, tietojen vanhentumiseen, toiminnan tai välityksen viiveisiin liittyvät vahingot, (ii) tietokonevirukseen, matoon, troijalaiseen tai muuhun haittaohjelmaan liittyvät vahingot, (iii) viestintävälineen, laitteiston tai ohjelmiston toimintahäiriöön tai virheeseen liittyvät vahingot, (iv) varkauteen ja tietojen tuhoutumiseen tai luvattomaan tiedonsaantiin, tietojen muuttamiseen ja käyttöön liittyvät vahingot ja (v) muille sivustoille johtavista linkeistä johtuvat vahingot ja vammat.

  Tämän sivuston sisältämien tietojen perusteella tehdyt päätökset ovat yksinomaan käyttäjän vastuulla, ja tämän sivuston käyttöä vastaan käyttäjä suostuu olemaan esittämättä Investec Asset Managementille mitään vaatimuksia sellaisen vahingon korvaamisesta, joka on aiheutunut käyttäjän näiden tietojen perusteella tekemistä päätöksistä. 

  Tällä sivustolla mainitut palvelut, sijoituskohteet ja tuotteet eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka asuvat lainkäyttöalueilla, joilla niiden saatavilla olo tai jakelu on paikallisten lakien ja määräysten vastaista. Tämä sivusto on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule tulkita Investec Asset Managementin antamaksi kehotukseksi, suositukseksi eikä tarjoukseksi ostaa tai myydä arvopapereita, futuureja, optioita tai muita rahoitusvälineitä tai antaa sijoitusneuvontaa tai ‑palveluita, jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kävijöiden ei tule käyttää tätä sivustoa ainoana sijoittamista koskevan tiedon lähteenä.

  Sijoittajien tulee tehdä tuotteitamme tai palveluitamme koskeva hakemus vasta pyydettyään neuvontaa omilta laki-, vero- ja rahoitusneuvojiltaan ja tutustuttuaan asianomaiseen rahastoesitteeseen, sijoittajan avaintietoasiakirjaan ja muihin tarjousasiakirjoihin sekä kyseisiin tuotteisiin tai palveluihin sovellettaviin ehtoihin. Kaikki hakemuksiin liittyvät tiedot, mukaan lukien rahastoesite, sijoittajan avaintietoasiakirjat ja muut tarjousasiakirjat, ovat saatavilla Investec Asset Managementin paikallisesta toimipisteestä tai paikalliselta edustajalta.

  Aiempi tuotto- tai arvonkehitys (todellinen tai simuloitu) ei anna viitteitä tulevista tuloksista. Tällä sivustolla mahdollisesti mainittu arvopapereiden arvo (ja niistä saatava tuotto) voi paitsi nousta myös laskea. Sijoittajien ei taata saavan voittoa, ja tappioita voi syntyä.

  TIETOA YHDYSVALTALAISILLE SIJOITTAJILLE: Tällä sivustolla kuvattuja tuotteita ei jaella yhdysvaltalaisille sijoittajille, eivätkä yhdysvaltalaiset sijoittajat voi sijoittaa niihin. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova elin United States Securities and Exchange Commission tai mikään muu Yhdysvaltojen tai sen osavaltion arvopaperimarkkinoita valvova tai sääntelevä viranomainen ei ole hyväksynyt eikä hylännyt tällä sivustolla kuvattuja tuotteita, eikä mikään tällainen valvontaelin tai viranomainen ole tehnyt tuotteita koskevan tarjouksen kokonaisarviointia eikä arvioinut tämän sivuston sisältämien tietojen paikkansapitävyyttä tai sopivuutta, eikä tarkoituksena ole, että mikään valvontaelin tai viranomainen näin tekisi. Päinvastaiset lausunnot katsotaan rikoksiksi Yhdysvalloissa.

  Mitään tällä sivustolla kuvatuista tuotteista ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (”vuoden 1933 laki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion tai poliittisen hallintoalueen tai muun Yhdysvaltojen territorion, hallintoalueen tai muun sen lainkäyttöalueeseen kuuluvan alueen, mukaan lukien Puerto Ricon itsehallintoalue (”Yhdysvallat”), arvopaperilakien nojalla, ja tällaisia tuotteita voidaan tarjota, myydä tai muuten siirtää ainoastaan vuoden 1933 lain ja muiden sovellettavien osavaltiokohtaisten ja muiden arvopaperilakien mukaisesti. Tietyt rajoitukset koskevat myös tuotteiden myöhempiä siirtoja Yhdysvalloissa tai (vuoden 1933 lain Regulation S säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille (”US Person”). Tämän rajoituksen piiriin kuuluvat kaikki Yhdysvalloissa asuvat henkilöt sekä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltojen lakien mukaisesti perustetut tai järjestäytyneet osakeyhtiöt, henkilöyhtiöt ja muut yhteisöt (mukaan lukien tällaisten henkilöiden Yhdysvalloissa muodostuneet tai hallitut kuolinpesät). Mitään tällä sivustolla kuvatuista tuotteista ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1940 sijoitusyhtiölain (muutoksineen) (”vuoden 1940 laki”) kohdan 3(c) nojalla, ja yhdysvaltalaisten henkilöiden mahdollinen tosiasiallinen omistus voi olla rajoitettu.

  Evästeet: Lue yksityiskohtainen selostus evästeiden käytöstä tällä sivustolla napsauttamalla tästä.

  Tietosuojailmoitus: Käyttäjiltä tällä sivustolla vierailun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kaikkia Investec Asset Managementille tämän sivuston kautta annettuja tietoja käyttää ainoastaan Investec Asset Management, eikä niitä myydä eikä tarjota muille yhtiöille. Henkilökohtaiset taloudelliset tiedot ja sijoittajiamme koskevat tiedot katsotaan yksityisiksi, eikä niitä jaeta kenellekään eikä millään tavalla riippumatta tavasta, jolla saimme tällaiset tiedot. Varaamme kuitenkin oikeuden tehdä täysimääräistä yhteistyötä minkä tahansa osavaltion, paikallisen, liittovaltion ja kansainvälisen viranomaisen kanssa tutkimuksissa, jotka liittyvät tämän sivuston käyttäjien sisältöön (mukaan lukien tämän sivuston kautta sähköisesti välitetyt henkilökohtaiset tai yksityiset viestit) tai oletettuun laittomaan toimintaan.

  Tekijänoikeus: Tällä sivustolla olevia tietoja ja materiaaleja ei saa jäljentää, lähettää, esittää eikä hyödyntää kaupallisesti ilman Investec Asset Managementin kirjallista suostumusta, jollei tähän ole annettu nimenomaista lupaa. 

  Sivuston ylläpitäjä: Tätä sivustoa ylläpitää Investec Asset Management Limited, jolle on myöntänyt toimiluvan ja jota valvoo Financial Conduct Authority (rekisterinumero 122420). Financial Conduct Authorityn säännöt ja ohjeet on julkaistu osoitteessa: www.fca.org.uk. Investec Asset Management Limited on Englannissa ja Walesissa rekisteröity osakeyhtiö (yritysrekisterinumero 2036094). Rekisteröity toimipaikka: Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA.

  Tiedustelut: Tätä sivustoa koskevat yleiset tiedustelut tulee lähettää osoitteeseen enquiries@investecmail.com

  Lainmukaiset ilmoitukset

  Investec Asset Management Limited on Englannissa ja Walesissa rekisteröity osakeyhtiö (yritysrekisterinumero 2036094). Sen rekisteröity toimipaikka on Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA. Sille on myöntänyt toimiluvan Yhdistynyt kuningaskunta, ja sitä valvoo Financial Conduct Authority.

  Rahaston tiedot 

  Investec Global Strategy Fund (”rahasto”) on Société d’Investissement à Capital Variable, jolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg rekisterinumerolla 5635 ja jota valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier 1. heinäkuuta 2008 alkaen. Rahasto on perustettu rajoittamattomaksi ajaksi. Se on 20.12.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY (muutoksineen) mukainen arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (yhteissijoitusyritys).

  Investec Asset Management Luxembourg S.A. (joka on rekisteröity Luxemburgissa numerolla B 162485 ja jota valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier) on rahaston salkunhoitaja. Investec Asset Management Guernsey Limited on nimitetty rahaston päävälittäjäksi.

  Ilmoitus sähköpostiviestien vastaanottajille:

  Tämä ilmoitus koskee kaikkia Investec Asset Managementin lähettämien sähköpostiviestien vastaanottajia.

  Saamasi viesti sisältää etuoikeutettua ja luottamuksellista tietoa, joka on tarkoitettu ainoastaan viestissä nimetyn vastaanottajan käyttöön.

  Muu henkilö tai taho kuin vastaanottaja ei saa muokata, lähettää edelleen, levittää, kopioida, paljastaa eikä muuten käyttää tätä tietoa eikä ryhtyä toimiin tämän tiedon perusteella.

  Jos olet saanut viestin vahingossa, ilmoita siitä lähettäjälle vastaamalla tähän viestiin ja tuhoa viesti. Tätä viestiä ei saa kopioida eikä käyttää muuhun kuin aiottuun käyttötarkoitukseen, eikä sitä saa paljastaa muille henkilöille. Kaikki tässä viestissä ilmaistut näkemykset ovat yksittäisen lähettäjän näkökantoja, paitsi siinä tapauksessa, että lähettäjä erityisesti ilmaisee niiden olevan Investec Asset Managementin näkemyksiä.

  Investec Asset Management ei vastaa pyynnöstäsi lähetetyn sähköpostiviestin tietoturvasta, viestin sisältämien tietojen oikeanlaisesta ja täydellisestä välittymisestä eikä viiveistä viestin vastaanottamisessa. Ota huomioon, että vastaanottajan tulee tarkistaa tämä viesti ja sen mahdolliset liitetiedostot virusten ja muiden haittaohjelmien varalta. Investec Asset Management ei vastaa millään tavoin menetyksistä, vastuusta, vahingoista tai kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet suoraan tai välillisesti tämän viestin liitteenä olevien tiedostojen käytöstä, paitsi siinä tapauksessa, että nämä menetykset, vastuut, vahingot tai kustannukset johtuvat Investec Asset Managementin tahallisesta teosta tai törkeästä huolimattomuudesta.

  Markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus:

  Osana markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen täytäntöönpanoa Investec Asset Management edellyttää, että kaikki markkinatoimijat, jotka haluavat tehdä markkinatunnusteluja Investec Asset Managementin henkilökunnan kanssa, ottavat ensin yhteyttä Investec Asset Managementin Compliance-osastoon. Ota yhteyttä Compliance-osastoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen IAMWallCrossings@investecmail.com

  Tällä sivustolla voidaan julkaista tietoa useammalla kuin yhdellä kielellä. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että viestimme sinulle tätä tapaa käyttäen.